POMIARY

Pn - Pt: 7:00 - 15:00

Tel.

697-204-507

Chmielno

Województwo pomorskie

MENU

POMIARY

Ustawodawca nakłada na właściciela lub zarządcę obowiązek wykonywania pomiarów i badanie instalacji elektrycznej oraz odgromowej w budynkach i obiektach budowlanych. Nasza firma posiada wykwalifikowaną kadrę elektryków mających uprawnienia zawodowe wymagane przy wykonywaniu okresowych pomiarów elektrycznych budynków. Wszystkie urządzenia potrzebne do wykonywania pomiarów posiadają aktualne certyfikaty.

Cena za pomiary ustalana jest indywidualnie, w zależności od wielkości budynku, zakresu prac oraz ilości punktów pomiarowych. Sporządzamy odpowiednie protokoły pomiarowe z wykonanych pomiarów.

Oferujemy pełen zakres usług w obszarze badania instalacji elektrycznych, począwszy od odbiorów nowych instalacji, remontowanych, modernizowanych, lub pomiarach okresowych 5- letnich.

Zakres oferty obejmuje badania:

  • impedancji pętli zwarcia
  • rezystancji izolacji
  • wyłączników różnicowo-prądowych
  • uziomów instalacji odgromowej
  • sprawdzenie prawidłowości działania oświetlenia awaryjnego

Podstawa prawna:

Ustawa Prawo Budowlane - Art. 62 ust. 1 pkt 2: Obiekty powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właścicieli lub zarządcę: (...) Wymagają okresowej kontroli, co najmniej raz na pięć lat(...), kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń , osprzętu , zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Korzystanie z tej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdej chwili w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na temat cookies.